Изложби

Найден Петков - 100 години от рождението на художника

image

Особеност на художника Найден Петков, за която почти не се сещаме, дотолкова сме я приели като нещо естествено е ,че той притежава „редкия дар да бъде едновременно понятен и артистичен“...