Нови постъпления

2018Г. - НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Общо –19 творби

Дарени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС- 4

ГРАФИКА – 3

СКУЛПТУРА - 0

Откупени творби за фонда на БХГ :

ЖИВОПИС – 4

ГРАФИКА – 3

СКУЛПТУРА - 1

Наградени творби от Национална Изложба „Приятели на морето“:

ЖИВОПИС- 2

ГРАФИКА – 1

СКУЛПТУРА - 1

 

Дaрени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС

  1. Никола Певичаров – „Притча“ I – 115х51 – смесена техника - 2018г...2017г. - НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Общо – 23 творби

Дарени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС- 3

ГРАФИКА – 4

СКУЛПТУРА - 0

Откупени творби за фонда на БХГ  :

ЖИВОПИС – 10

ГРАФИКА – 6

СКУЛПТУРА - 0

 

Дaрени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС

  1. – „Зелените скали“- 38х56см...2016г. - НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Общо – 43

Дарени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС- 9

ГРАФИКА – 10

СКУЛПТУРА - 7

Откупени творби за фонда на БХГ  :

ЖИВОПИС – 7

ГРАФИКА – 8

СКУЛПТУРА – 2

 

Дарени творби за фонда на БХГ:

ЖИВОПИС

  1. Андрей Янев - Молитва за хляб,80х80см...