Графика Автор - Стоян Цанев

Конят

смесена техника, 64,5х49 см., 1973г.

Инерция

смесена техника, 39,3х33,7 см., 1976г.

Сън

смесена техника, 48,5х39 см., 1979г.

Съдба

офорт, акватинта, 32х24,5 см., 1978г.