Живопис Автор - Лалка Анчева

Очакване

маслени бои върху фазер, 140х85 см., 1972г.